Ivory Onyx Mister USofA MI Classic 2017

Happy Birthday Ivory Onyx !!

Please join USofA Pageants, LLC in wishing Ivory Onyx, Mister USofA MI 2013 and Mister USofA MI Classic 2017 a very happy birthday today !

Ivory Onyx Mister USofA MI Classic 2017
Ivory Onyx Mister USofA MI Classic 2017